• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fizioterapija

Fizioterapija

Course Information

Drugostopenjski študijski program Fizioterapija je študijski program, ki traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS. Študijski program je usmerjen na manualne terapije (kot npr. ortopedska manualna terapija) in s tem spremlja razvoj fizioterapevtske stroke v svetu in neposredno prispeva k dvigu kakovosti slovenskega zdravstva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski porgram Fizioterapija po "nebolonjskem" programu.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija prve (bolonjske) stopnje z doseženimi najmanj 180 kredintih točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečje ocen izpitov (50 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela (50 %).

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Visokošolski zavod Fizioterapevtika (PHYSIOTHERAPEUTICA)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo@fizioterapevtika.si
Spletni naslov: www.fizioterapevtika.si
Telefon: (+386) 00386 1 361 2055

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister fizioterapije - magistrica fizioterapije
Other Qualification Awarded Term:

mag. fiziot.

Awarding body:

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slovenska cesta 058, Ljubljana

Course location information:

Slovenija