• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fizika (Physics)

Fizika (Physics)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj programa je, da diplomant pridobi znanje na treh področjih, ki imajo jasno začrtano aplikativno usmeritev: analiza dinamike kompleksnih sistemov in ekonofizika, računalniška fizika, biofizika, fizika mehke snovi in okoljska fizika. Te usmeritve so v skladu z aktualnimi potrebami trga in vizijo razvoja potreb v prihodnosti, kar daje študijskemu programu pečat aplikativno usmerjenega sodobnega programa, ki je prilagojen potrebam širšega trga in poleg izobraževanja kadrov za akademsko sfero ponuja možnosti široke zaposljivosti diplomantov, in sicer področja industrijskih aplikativnih raziskav, razvijanja in implementacije novih tehnologij, procesne tehnike, krmiljenja, kibernetike, avtomatizacije, razvojnih industrijskih projektov, aplikacije ekonofizike na področje vodenja in upravljanja kompleksnih poslovnih sistemov v ekonomiji, bančništvu in zavarovalništvu ter omogoča vključevanje v interdisciplinarne projekte na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: fizika (4400), fizika in astronomija (441, tudi izobraževalna fizika), meteorologija (4433), biofizika (4213).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: tehnika (52), kemija (442), geofizikalne vede (4430), geologija (4431), geografija (naravna in geofizikalna) (4432), mineralogija (4434), paleontologija (4435), seizmologija in vulkanologija (4436), geofizikalne vede (drugo) (4439), gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: fizika (4400), fizika in astronomija (441), meteorologija (4433), biofizika (4213).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: tehnika (52), kemija (442), geofizikalne vede (4430), geologija (4431), geografija (naravna in geofizikalna) (4432), mineralogija (4434), paleontologija (4435), seizmologija in vulkanologija (4436), geofizikalne vede (drugo) (4439), gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo fizika), fizika (4400), fizika in astronomija (441), meteorologija (4433), biofizika (4213). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo fizika), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo fizika). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: biologija in biokemija (4210), biologija (4211), biokemija (4212), farmakologija (4214), toksikologija (4215), biologija in biokemija (drugo) (4219), okoljske in okoljevarstvene vede (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), matematika in statistika (46), računalništvo (48), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 41 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Mehanika (7 ECTS), Termodinamika (5 ECTS), Elektromagnetizem (7 ECTS), Nihanje in valovanje (7 ECTS), Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija in biokemija (4210), biologija (4211), biokemija (4212), farmakologija (4214), toksikologija (4215), biologija in biokemija (drugo) (4219), okoljske in okoljevarstvene vede (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), matematika in statistika (46), računalništvo (48), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 41 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Mehanika (7 ECTS), Termodinamika (5 ECTS), Elektromagnetizem (7 ECTS), Nihanje in valovanje (7 ECTS), Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: fizika (4400), fizika in astronomija (441), meteorologija (4433), biofizika (4213). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri študiju prve stopnje: povprečna ocena 100 %.
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: fizika, izobraževalna oz. pedagoška fizika, fizika in astronomija, meteorologija, biofizika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and Mathematics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fnm.uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fnm.um.si
Telefon: (+386) 02 229 38 44

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister fizike - magistrica fizike
Other Qualification Awarded Term:

mag. fiz.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija