• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fizika in astrofizika (Physics and Astrophysics II. level)

Fizika in astrofizika (Physics and Astrophysics II. level)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program usposablja na dveh področjih fizike: fizika trdne snovi in fizika visokih energij. Značilnost obeh usmeritev je trdno osnovno znanje fizike okrepljeno z močno matematično osnovo. Diplomanti se lahko usmerijo v nadaljevanje študija na doktorski stopnji in znanstveno-raziskovalno kariero. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 kreditnih točk po ECTS) z drugih področij, ki niso navedena v drugih pogojih. Kandidati naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik.
Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk po ECTS s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.
POGOJ ZA VPIS: Diplomati dodiplomskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, z drugih področij. Kandidati naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik.
Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski, visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.
POGOJ ZA VPIS: Diplomati dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, z drugih področij. Kandidati naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik.
Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena opravljenih izpitov.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 ETCS s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti študijskih programov prve stopnje (240 kreditnih točk po ECTS) z drugih področij, ki niso navedena v drugih pogojih. Kandidati naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno naravoslovje. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin univerzitetnega študijskega programa Fizika I. stopnje, lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno, ali določi dodatne obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom. Dodatne obveznosti lahko obsegajo od 10 do 60 ETCS in se določijo izmed predmetov programa Fizika I. stopnje.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti 4-letnega univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, z drugih področij, ki niso navedena v drugih pogojih. Kandidati naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno naravoslovje. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin univerzitetnega študijskega programa Fizika I. stopnje, lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno, ali določi dodatne obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom. Dodatne obveznosti lahko obsegajo od 10 do 60 ETCS in se določijo izmed predmetov programa Fizika I. stopnje.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen podiplomski študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti podiplomskega študijskega programa za pridobitev specializacije, sprejetega pred 11. 6. 2004, z drugih področij, ki niso navedena v drugih pogojih. Kandidati naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno naravoslovje. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin univerzitetnega študijskega programa Fizika I. stopnje, lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno, ali določi dodatne obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom. Dodatne obveznosti lahko obsegajo od 10 do 60 ETCS in se določijo izmed predmetov programa Fizika I. stopnje.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov 2. stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje (School of Science)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: judita.kadiric@ung.si
Spletni naslov: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/3000/
Telefon: (+386) 05/3653 500

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister fizike - magistrica fizike
Other Qualification Awarded Term:

mag. fiz.

Awarding body:

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lepi pot 011, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Vipavska cesta 011C, Ajdovščina

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Vipavska cesta 013, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija