• EQF Home Page Icon

Qualification: Fitness-wellness instruktor

Fitness-wellness instruktor

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • a fizikai aktivitás fontosságát terjeszteni, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíteni
 • változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tartani
 • csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni
 • a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot összeállítani, a terhelésintenzitást adekvát módon szabályozni
 • életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervezni, levezetni
 • a gyakorlatokat bemutatni és megtanítani
 • a kellemes csoportlégkört megteremteni, a csoporttagokat motiválni
 • a hibákat felismerni, kijavítani, a sérüléseket megelőzni
 • szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat ellátni
 • az erőfejlesztő és kardio gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyelni
 • fittségi tanácsadást végezni, szükség esetén edzésterveket készíteni
 • a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni
 • a pénzforgalmat lebonyolítani
 • adminisztratív feladatokat ellátni
 • a részleg által forgalmazott termékeket árusítani
 • a műszaki és személyes jellegű problémák megoldásában közreműködni
 • eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 54-813-01

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere