• EQF Home Page Icon

Qualification: Festő

Festő

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

  • alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat
  • ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat
  • széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 54-211-03

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere