• EQF Home Page Icon

Qualification: favizsgáló és faápoló szakmérnök

favizsgáló és faápoló szakmérnök

Qualification Information

 Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
   Szakmai kompetenciák:
A végzett szakemberek ismerik
- a faápolás történetét;
- a fabiológiai kutatások legújabb eredményeit;
- a fa odvasodásának biológiáját;
- a fák természetes védekezési mechanizmusát, a CODIT alapelvet;
- a favizsgálat legújabb módszereit;
- és felismerik a fahibákat, fabetegségeket;
- a fák életfeltételeinek javítási módszereit;
- a gyökérkezelési módszereket;
- a fasebészeti eljárásokat;
- a díszfák metszésének technológiáját;
- a statikai megerősítő eljárásokat;
- a fakivágási technikát városi környezetben;
- a faápolási technikákat;
- a faápolás eszközeit és gépeit;
- a dendrotaxonokat.
A végzett szakemberek elsajátítják a korszerű kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és -értékbecslési módszereket.

   Módszertani kompetenciák:
   A szakon végett szakemberek
- képesek a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésre;
- problémamegoldó képességeket sajátítanak el a favizsgálat, faápolás területén;
- ismerik a favizsgálat és faápolás részfolyamatait, szélesebb körű szemléletmódjuk alakul ki.

 Személyes adottságok, készségek:
A szakon végzett szakember jó problémafelismerő és -megoldó képességgel rendelkezik, érdeklődik a fák gyógyítása iránt, rugalmas és kreatív. Az átlagnál nagyobb taxon- és rendszertani ismeretekkel rendelkezik.

 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 A végzettek
* alkalmasak lesznek a fák állapotának magas szintű elemzésére, megítélésére és a leghatékonyabb faápolási eljárások alkalmazására, szaktanácsadásra;
* az ismereteiket a zöldfelület-gazdálkodás minden területén hasznosan alkalmazhatják;
* a tervezés területén hasznos ismereteket szereznek a faállomány felméréséhez és a favédelmi tervek elkészítéséhez, valamint a faültetési, fasori, fasorfenntartási, illetve parkfafenntartási tervek elkészítéséhez;
* a zöldfelület-kezelés területén nélkülözhetetlen ismereteket szereznek a faállomány felméréséhez, a fák állapotának megállapításához, a fák veszélyességének megítéléséhez, a szükséges faápolási eljárások javaslatához, ezek által munkát vállalhatnak például a nagy zöldfelületek kezelőinél, például a városi kertészeknél.
* alkalmasak lesznek önálló favizsgálati tevékenységre ezen szolgáltatást végző vállalkozóként is.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education