• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fastighets- och energitekniker

Fastighets- och energitekniker

Course Information

Som fastighets-, energi- och drifttekniker är du en specialist med ansvar för skötsel, drift och underhåll av fastigheters olika tekniska system, särskilt värme- kyla- och ventilationssystem. Fastighetsteknikern ser till att systemen fungerar optimalt med hänsyn till bl.a. myndighetskrav, energianvändning och hyresgästers förväntningar. Installationstekniska frågor är en mycket viktig del i arbetet eftersom, särskilt nyproducerade, fastigheter idag har mycket avancerade tekniska system.Fastighetsteknikerns arbetsuppgifter innebär också arbete och utveckling av datoriserade styr- och övervakningssystem. Arbetet är omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor, i en, i övrigt, expansiv bransch som inte flyttar utomlands. Vår utbildning till fastighets-, energi- och drifttekniker omfattar 1,5 års heltidsstudier, och mer där till, vilket motsvarar 300 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker, betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare, alltid finns tillgängliga. Utbildningen innefattar tre LIA-perioder om vardera 5 veckor. Under dina LIA-perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är här du också har möjlighet att skaffa dig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar din framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen eller i företag verksamma inom VVS-branschen eller motsvarande.Efter utbildningen kan du, med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som fastighetstekniker, energispecialist, drifttekniker, energitekniker, fastighetsansvarig m.fl.Under din studietid hos oss läser du följande kurser:Fastighetsföretagande 30 pProjektkunskap 10 pByggnadsteknik och -fysik 30 pKyl- och värmepumpsteknik 15 p Installationsteknik 35 p Styr- och reglerteknik 20 pEnergioptimering och-effektivisering 25 pFöretagsekonomi 15 p Kommunikation 10 p Elteknik 20 pLIA 1 – Fastighetsföretagande 25 pLIA 2 – Teknik 25pLIA 3 – Drift och underhåll 25 pExamensarbete 15 pHos oss på Fastighetsakademin får du en kvalificerad utbildning som leder till ett intressant, stimulerande och mycket utvecklande arbete i en bransch med mycket stort rekryteringsbehov.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-01
Admission Procedure: 

Provider Information

Provider Name: 
Fastighetsakademin Sverige AB
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Fastighetsakademin Sverige AB, J A Wettergrens gata 14 42130 Västra Frölunda, info@fastighetsakademin.se, www.fastighetsakademin.se