• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Farmācija - 1. līm. prof. studijas

Farmācija - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķi:

Sagatavot farmaceita asistenta profesijā veselības aprūpes speciālistu, kurš

- strādā aptiekās farmaceita uzraudzībā, veic zāļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem;

- var strādāt atbildīgās amatpersonas uzraudzībā atbilstoši darba specifikai zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos;

- sekmē savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, ir motivēts nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes;

- ir motivēts tālākai izglītībai specialitātē, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

1. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši farmaceita asistenta 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;

2. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, spēju sadarbībā ar akadēmisko personālu veikt lietišķos pētījumus;

3. izveidot prasmes veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses;

4. pilnveidot programmas informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu;

5. rosināt studentu motivāciju tālākizglītībai, pašizglītošanās iespēju realizācijai;

6. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

Darba iespējas:

- Aptiekās
- Zāļu lieltirgotavās
- Farmaceitiskās ražošanas uzņēmumos

Studiju turpināšanas iespējas:

- Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (bakalaura studiju programma „Farmācija”)

- Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāte (2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Farmācija”).

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE latviešu valodā un svešvalodā (vai bioloģijā), atestāta atzīme ķīmijā.

Grants: 

Studenti saņem stipendiju saskaņā ar nolikumu

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 150

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas 1. medicīnas koledža
Provider Contact Info: 

Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013
67371147
medskola@medskola.lv
www.rmk1.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Farmaceita asistents