• EQF Home Page Icon

Qualification: Fakitermelő

Fakitermelő

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

  • Elvégezni a döntést.
  • Elvégezni a gallyazást.
  • Választékolni.
  • Darabolni.
  • Elvégezni a felkészítés műveleteit.
  • Elvégezni a készletezés műveleteit.
  • Elvégezni a számbavételt.
  • Önálló vállalkozást működtetni.
  • A leggyakoribb erdei faés cserjefajokat megkülönböztetni.
  • A fakitermelési munkákat megszervezni.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 31-623-01

NQF Level: 
2
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge