• EQF Home Page Icon

Qualification: faiskolai termesztési szakmérnök

faiskolai termesztési szakmérnök

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Szakmai kompetenciák:

* a faiskolai termesztés hazai és nemzetközi helyzetének megismerése, nyomon követése, a jelenlegi faiskolai termesztésben lévő lehetőségek felismerése és kihasználása;

* korszerű faiskolai termesztési szemlélet elsajátítása, új szaporítási technológiák, új dísz-, gyümölcs- és alanyfajták;

* dendrológiai fogalmak, ismeretek és innovációk megismerése;

* korszerű, integrált szemléletű növényvédelem alkalmazási lehetőségei a faiskolai termesztésben;

* környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele;

* a szaporítóanyag-termesztési fogalmak értelmezése, szabályozások;

* a faiskolai termesztés jogi környezetének és uniós szabályozásának megismerése;

* faiskolai termesztés igazgatása, szervezése (kereskedelem, logisztika, árumozgatás, üzemszervezés).

Módszertani kompetenciák:

* a szakirodalom követése, szaktudáson alapuló, kritikus értékelése;

* a rendelkezésre álló adatok és ismeretek alapján ésszerű és szakszerű elemzések végzése, összefüggések keresése;

* problémamegoldó képességek elsajátítása a faiskolai termesztés területén;

* a faiskolai termesztés részfolyamataiban szélesebb körű szemléletmód kialakítása.

Személyes adottságok, készségek:

* jó problémafelismerő és -megoldó képesség;

* érdeklődés a faiskolai termesztés innovatív módjai iránt;

* rugalmasság, kreativitás;

* megfelelő önértékelési képesség és a minőség iránti elkötelezettség.

 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakon oktatott ismeretek lehetővé teszik az ezen a szakterületen dolgozók ismeretanyagának rendszerezését, az újabb kutatási eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának lehetőségeit. A végzettek pályázhatnak faiskolai termesztéssel foglalkozó és/vagy faiskolai árut forgalmazó cégeknél magasabb beosztásra, valamint a megszerzett ismeretekkel elősegíthetik faiskolájuk tervezett fejlesztéseit. A képzés során szerzett szakmai felkészültségük segítséget nyújthat különböző pályázatok megírásához. A képzés gyakorlatorientált, így az itt szerzett képességek szaktanácsadói munkakör vállalását is lehetővé teszik.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Corvinus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education