• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fødevarer og ernæring

Fødevarer og ernæring

Course Information

På uddannelsen lærer du om mad og råvarer fra molekyleniveau til produktionsprocessen i en fødevarevirksomhed. Du får bl.a. indsigt i fødevarekemi, mikrobiologi, ernæring og kvalitetsstyring.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder vil ligge inden for udvikling af fødevarer eller inden for fx kvalitetsstyring i fødevarebrancen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

I fødevarer og ernæring undersøger du fødevarers egenskaber, og hvordan man bruger forskellige metoder til at producere og konservere råvarerne, så de kan holde sig.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Den adgangsgivende eksamen kan i særlige tilfælde erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B. Alle fag skal være bestået.Bemærk: Eksamensgennemsnittet for den adgangsgivende eksamen være på mindst 4,0.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav i matematik, fysik og kemi, kan du godt søge om optagelse. Du skal dog inden studiestart i september have opnået de krævede niveauer. Du kan tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02