• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare

Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare

Course Information

Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare400 YH-poäng, StockholmUtbildningen Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare är sedan många år etablerad och en av de viktigaste utbildningarna för den som vill göra karriär inom försäkringsområdet.En försäkringsrådgivare arbetar med att ge privatpersoner eller företag råd när det gäller olika försäkringslösningar och en skadereglerare hanterar olika skador som den försäkrade råkat ut för. En riskbedömare, underwriter, arbetar med att bedöma risker.Utbildningen kännetecknas av att det är marknadens mest omfattande utbildning.Den har en integrerad praktik på ledande bolag i försäkringsbranschen. Och den uppfyller Finansinspektionens teoretiska krav för att kunna bli förmedlare, som tidigare kallades mäklare.FEI samarbetar med InsureSec och i utbildningen finns det möjlighet att mot en avgift göra InsureSecs licenstest som ett bevis på att utbildningen producerar kunniga och kompetenta försäkringsförmedlare.KORTFAKTAEfter avslutad utbildning kan du arbeta som:• Administratör• Rådgivare• Förmedlarassistent• Skadereglerare • Riskbedömare/underwriterOMFATTNING 80 veckor varav 24 veckor Lärande I Arbete (LIA) FINANSIERING Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSNVAR? FEI city campus, Kammakargatan 5 i centrala StockholmUtbildningens målMålet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta som rådgivare, säljare eller handläggare i försäkringsbranschen. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:• kunskaper i Finansinspektionens och InsureSecs regelverk, försäkringsjuridiska regelverk, Försäkringsförmedlarens roll och ansvar, Risk Management och skadereglering• färdigheter att utreda kunders risksituation och försäkringsbehov samt presentera förslag på lämpliga försäkringslösningar• kompetenser lämna besked om vilka akuta åtgärder som bör vidtas vid skada samt utreda vilken ersättning som ska lämnas ur försäkringen• färdigheter i att hantera administrationen vid utbetalning från liv- och pensions- försäkringarKurser:Ekonomi Engelska Examensarbete Försäkringsförmedlarens roll och ansvar samt complianceJuridik Kundkommunikation och säljteknik Liv- och pensionsförsäkring Liv- och pensionsförsäkring, fördjupning Lärande i Arbete Omvärlds- och samhällsekonomisk bevakning Risk Management Sakförsäkring företag Sakförsäkring person

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-26

Provider Information

Provider Name: 
Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Företagsekonomiska Institutet 1888 AB, Box 1341 11183 Stockholm, stefan.carlberg@fei.se, www.fei.se/yh