• EQF Home Page Icon

Qualification: expert ind higher education administration

expert ind higher education administration

Qualification Information

A képzés célja felsőoktatási intézmények tanulmányi és oktatásszervezési adminisztrációjában dolgozó, illetve ott dolgozni kívánó szakemberek képzése.

A felsőoktatás összetett adminisztrációs munkafolyamatainak, a felsőoktatást érintő különböző jogszabályoknak és a felsőoktatásban alkalmazott informatikai rendszerek használatának megismertetése.

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:

-       a felsőoktatással kapcsolatos jogszabályokat;

-       a felsőoktatási felvételi rendszert és a Gólya program használatát;

-       a jogszabálytárak használatát;

-       a hazai képzési rendszer felépítését, a képzések létesítésének, indításának, felépítésének alapvető szabályait;

-       a hazai felsőoktatási intézmények és a Felsőoktatási Információs Rendszer közötti együttműködést;

-       a tanulmányi adminisztráció folyamatait és annak a tanulmányi rendszerben való kezelését (a jogviszony létesítéstől a tanulmányok befejezéséig);

-       az oktatásszervezési folyamatokat (mintatantervek, tárgyak, kurzusok kezelése, órarendszerkesztés);

-       az általánosan és a felsőoktatásban használt informatikai programokat;

-       a felsőoktatás komplex folyamatait, a jogszabályok gyakorlati megvalósítását

az intézményi szabályozásban;

-       az alapvető adatkezelési, adatvédelmi szabályokat.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

-       pontos, precíz adminisztratív munkavégzésre való alkalmasság;

-       megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, konfliktustűrés;

-       a szabályozás változásának mértékéhez igazodó felelősségtudat;

-       alkalmasság a saját és az attól eltérő álláspontok összehangolására, a kölcsönösen elfogadható kompromisszumok kialakítására.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

-       oktatásszervezési feladatok ellátására a felsőoktatásban;

-       a hallgatók tanulmányi ügyeinek komplex intézésére;

-       a hallgatók megfelelő tájékoztatására;

-       a tanulmányi rendszer felhasználói szintű kezelésére;

az adminisztratív feladatok koordinálására, irányítására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education