• EQF Home Page Icon

Qualification: experimentális toxikológus

experimentális toxikológus

Qualification Information

  Általános kompetenciák:
* a kutató-fejlesztő munka, a hatósági, a klinikai és diagnosztikai gyakorlat magas szintű ellátásához szükséges szemléletmód;
* a toxikológia különböző területeivel kapcsolatosan megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges szintetizáló és problémamegoldó készség.

  Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
* a különböző vegyi anyagok egészségkárosító hatásainak megismerése;
* a kutató-fejlesztő, a hatósági, a klinikai és diagnosztikai munka magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és komplex szemléletű alkalmazása.

  Személyes adottságok és készségek:
* problémafelismerő és -megoldó képesség;
* logikus gondolkodásmód, szintetizáló készség.

  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:
* Az experimentális toxikológusok a vegyi anyagok (pl. gyógyszerek, peszticidek) kutatási és fejlesztési, a klinikai és a diagnosztikai gyakorlat széles területein, különösen az experimentális és a klinikai állatorvosi, humán orvosi, vegyipari gyógyszeripari, gyógyszerészi, élelmiszeripari és -biztonsági, munkavédelmi és könyezetvédelmi tevékenységekbe kapcsolódhatnak be, illetve ezeken a területeken helyezkedhetnek el.
* Ugyanakkor az experimentális toxikológusok jelentős szerepet tölthetnek be a hatósági folyamatokban (pl. gyógyszerengedélyezés), illetve szerepet vállalhatnak a minőségbiztosításban, különös tekintettel az élelmiszerek, a gyógyszerek és a különböző vegyi anyagok toxikológiai biztonságosságának biztosításában.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Állatorvostudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education