• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Evropske poslovne študije (European Business Studies)

Evropske poslovne študije (European Business Studies)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Osnovni cilj programa je izobraževanje in usposabljanje kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave s področja poslovnih ved, ekonomije in prava na evropski ravni. Študentje bodo, odvisno od usmeritve, ki jo bodo izbrali, lahko pridobili splošno in specifično teoretsko znanje, ki je potrebno za različne oblike odgovornosti na vseh ravneh priprave in vodenja evropskih projektov, upravljanja zasebnih in javnih družb, specifično znanje potrebno za reševanje aktualnih poslovno - pravnih vprašanj, ali pa znanje s področja regionalnega in lokalnega razvojnega načrtovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje drugih strokovnih področij. Kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 20 ECTS, bistvene za nadaljevanje študija ustreznih smernih predmetov druge stopnje študijskega programa Evropske poslovne študije na Evropskem centru, Maribor, ki jih izbere kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program pred novelo ZVIS istega ali drugega strokovnega področja, po katerih se kandidatu priznajo študijske obveznosti in sicer za isto strokovno področje 60 ECTS (študentje lahko izbirajo med temeljnimi smernimi predmeti programa), za druga področja pa bo Komisija za študijske zadeve na visokošolskem zavodu preučila vsako vlogo posebej in glede na to določila priznane kreditne točke.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS istega strokovnega področja.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS drugega strokovnega področja. Kandidati morajo pred izbiro magistrske teme opraviti študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ustreznih smernih predmetov ustreznih smernih predmetov prve stopnje študijskega programa Evropske poslovne študije na Evropskem centru, Maribor, ki jih izbere kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje istega strokovnega področja.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študij.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant ali študent študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant specialističnih študijskih programov s področja ekonomije, poslovnih in organizacijskih ved, upravnih ved, družboslovja. Tem kandidatom se ob vpisu priznajo primerljive študijske obveznosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@almamater.si
Spletni naslov: http://www.almamater.si/
Telefon: (+386) 02/250 19 99

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister evropskih poslovnih študij - magistrica evropskih poslovnih študij
Other Qualification Awarded Term:

mag. evr. posl. štud.

Awarding body:

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slovenska ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 009, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 001, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trubarjeva ulica 001, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Krempljeva ulica 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija