• EQF Home Page Icon

The European Job Mobility Portal - EURES Sweden

The European Job Mobility Portal - EURES Sweden

Information

EURES hjälper arbetstagare att flytta över gränserna. Här kan du finna information om den svenska och europeiska arbetsmarknaden samt reglerna om fri rörlighet för arbetstagare.

EURES (EURopean Employment Services) är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Även Schweiz deltar. I nätverket ingår bland annat offentliga arbetsförmedlingar, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Europeiska kommissionen ansvarar för samordningen av nätverket.

Reference Data

Category:
Location: