• EQF Home Page Icon

Eurodesk in Poland

Eurodesk in Poland

Information

Odpowiadamy na pytania, prowadzimy bazę programów grantowych, informujemy o polityce młodzieżowej Unii Europejskiej, pomagamy znaleźć partnerów do projektów, wydajemy publikacje i newslettery, prowadzimy eurolekcje, współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami w Polsce i kilkuset w Europie…

Reference Data

Category:
Location: