• EQF Home Page Icon

Eures Lithuania

Eures Lithuania

Information

Europos užimtumo tarnyba (EURES) – tai bendradarbiavimo tinklas, skirtas užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos ekonominės erdvėje, kuriai priklauso ir Šveicarija. Šio tinklo partneriai yra viešosios užimtumo tarnybos, profesinės sąjungos ir darbdavių asociacijos. Už jo koordinavimą yra atsakinga Europos Komisija.

Reference Data

Category:
Location: