• EQF Home Page Icon

Eures Croatia

Eures Croatia

Information

EURES pomaže radnicima prijeći granice

EURES – Europska služba za zapošljavanje suradnička je mreža osnovana kako bi se olakšalo slobodno kretanje radnika unutar Europskog gospodarskog prostora, a uključena je i Švicarska. Partneri u mreži javne su službe za zapošljavanje, sindikati i udruženja poslodavaca. Mrežom koordinira Europska komisija.

Reference Data

Category:
Location: