• EQF Home Page Icon

Euraxess in Slovakia - SAIA

Euraxess in Slovakia - SAIA

Information

SAIA zastrešuje slovenské zastúpenie siete EURAXESS a niekoľko servisných centier EURAXESS v rámci celého Slovenska. Servisné centrá napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spojených s pobytom v inej krajine. 

Reference Data

Category:
Location: