• EQF Home Page Icon

Qualification: Európai Uniós konferenciatolmács A (anyanyelv), B (első idegen nyelv) C (második idegen nyelv) kombinációban

Európai Uniós konferenciatolmács A (anyanyelv), B (első idegen nyelv) C (második idegen nyelv) kombinációban

Qualification Information

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:

ismerik

* kifogástalanul az anyanyelvüket;

* aktív szinten az első idegen nyelvet (mindkét irányban tudnak tolmácsolni);

* passzív szinten a második idegen nyelvet (idegen nyelvről anyanyelvre tudnak tolmácsolni);

* az európai uniós intézmények nyelvhasználatát és terminológiáját;

* az Európai Unió jogi és gazdasági nyelvhasználatát és terminológiáját;

* az Európai Unióban használt szövegfajták jellegzetességeit; 

* a tolmács szakma intézményrendszerét, mechanizmusait, nemzetközi szabványait, etikai kódexeit;

* a vonatkozó kommunikációs és protokoll alapismereteket;

 

alkalmasak

* európai uniós konferenciákon, bizottsági értekezleteken, parlamenti üléseken tolmácsolni első idegen nyelvükről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, valamint második idegen nyelvről anyanyelvre;

* különböző műfajú európai uniós szövegek pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő konszekutív és szinkron tolmácsolására;

* tolmácsberendezések használatára;

* a tolmácsolást támogató eszközök, szoftverek, internetes kommunikációs eszközök használatára.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

* jó kommunikációs képességek magyar és két idegen nyelven;

* állóképesség, monotónia-tűrés;

* megbízáselemzés, kritikai attitűd;

* kreativitás, problémamegoldó gondolkodás;

* jó memória, figyelemmegosztás és koncentráció;

* folyamatos önképzésre való készség.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös Loránd Tudományegyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education