• EQF Home Page Icon

Qualification: EU projektmenedzser szakközgazdász

EU projektmenedzser szakközgazdász

Qualification Information

 

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

* általános üzletviteli szervezeti és jogi ismeretek;

* projektfinanszírozás;

* gazdasági és marketing ismeretek;

* projekttervezési és menedzsment ismeretek;

* területi stratégiák azonosítása és hasznosítása.

 

   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:

   Tudáselemek:

* projekt azonosítása, tervezése és fejlesztése, különös tekintettel az EU-forrásokból finanszírozott és az EU célkitűzéseivel összhangban lévő területekre;

* projekt menedzselése, lebonyolítása, ellenőrzése az Európai Unió tagállamaiban;

* projektcsapat építése, irányítása.

Ismeretek:

   Az EU projektmenedzser szakközgazdász rendelkezik

* gazdaság- és munkajogi ismeretekkel;

* közbeszerzési jogi és gyakorlati ismeretekkel;

* gazdálkodási és működési modellek főbb jogi és szervezeti ismereteivel;

* terület- és településfejlesztési, területi tervezési és értékelési ismertekkel;

* marketing- és kommunikációs ismeretekkel;

* európai uniós támogatáspolitikai ismertekkel;

* PQM, pályázatírási és/vagy speciális informatikai ismeretekkel.

 

   A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

   Az EU projektmenedzser szakközgazdász képes

* a különböző jogi és szervezeti formában működő projektgazdák számára megfelelő projektszervezetet és menedzsment módszertant alkalmazni;

* a projektfejlesztési lehetőségeket azonosítani az adott szakmai környezetben, a projektszervezést és -fejlesztést irányítani;

* alkalmazni területi és EU-konform tervezési és elemzési, értékelési, valamint csoportos szellemi alkotó technikákat;

* a projektteamet felépíteni és irányítani;

* projekttervet, pályázatot összeállítani, illetve ezt a folyamatot irányítani és ellenőrizni;

* a projekthez tartozó közbeszerzést irányítani, ellenőrizni;

* a projektekhez kapcsolódó szerződések megértésére, alkalmazására;

* a projektmarketing és -kommunikáció feladatait irányítani és ellenőrizni;

* a projekt lebonyolítását irányítani és ellenőrizni annak folyamatait;

* eligazodni az európai uniós támogatási rendszerekben és azok magyarországi gyakorlatában;

* érvényesíteni a horizontális szempontokat a projekttervezés, -szervezés, -fejlesztés, a pályázatírás és a megvalósítás szakaszaiban.

 

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

   Konkrét környezet:

* állami, önkormányzati szervezetek és intézmények;

* profitorientált és non-profit vállalkozások, szervezetek.

Tevékenységrendszer

   Tevékenységi körök:

* állami és/vagy önkormányzati intézmény, szervezet, vállalkozás vezetője;

* középvezető;

* projektmenedzser;

* projekttervező;

* szakirányú menedzser.

Tevékenységek:

* területi fejlesztési lehetőségek projektbe foglalása;

* szervezet/intézmény projektjeinek rendszerbe foglalása, irányítása;

* szervezet/intézmény stratégiai tervezésében való közreműködés;

* projektvégrehajtás ellenőrzése;

* forrásbővítő pályázatok elkészítése, a pályázati forrás felhasználása;

* szervezeti kommunikációs tevékenység támogatása.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Metropolitan Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Metropolitan Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education