• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Estētiskā kosmetoloģija - 1. līm. prof. studijas

Estētiskā kosmetoloģija - 1. līm. prof. studijas

Course Information

STUDIJU PROCESS:

1. studiju gadā : Paralēli vispārizglītojošiem studiju kursiem notiek arī profesionālo studiju kursu ievadapguve. Studenti apgūst medicīnisko jomu.
Studiju kursi, kurus studenti apgūst 1.studiju gadā*: Anatomija, Veselības mācība un pirmā palīdzība, Dermatoloģija, Mikrobioloģija un ģenētika, Fizioloģija, Dekoratīvā kosmētika, Darba vides aizsardzība, Saskarsmes psiholoģija un ētika, Lietišķā informātika, Angļu valoda, Uzņēmējdarbības pamati, Uzturmācība, Stilistika, Manikīrs, Pedikīrs, Materiālmācība.

2.studiju gadā : studenti turpina apgūt medicīnisko jomu, uzsāk mācības un iegūst profesionālās prasmes un iemaņas praktiskajā kosmetoloģijā. Studiju gads noslēdzas ar ievadpraksi specialitātē.
Studiju kursi, kurus studenti apgūst 2.studiju gadā*: Personālvadība un tiesību pamati, Mārketings, Otrā svešvaloda, Aroma terapija, Terapija, Kosmētikas ķīmija, Higiēna, Farmakoloģija, Klasiskā ķermeņa masāža un pēdu refleksoterapija, Ķermeņa kosmētiskās procedūras, Sejas masāžas, Sejas kosmētiskās procedūras, Salona darbības pamati, Kvalifikācijas prakse.

3.studiju gadā tiek apgūti studiju kursi, kas padziļina un nostiprina iepriekšējos divos gados apgūtās zināšanas, profesionālās prasmes un praktiskās iemaņas. Studenti savas zināšanas realizē kvalifikācijas praksē un izstrādā kvalifikācijas darbu.
Studiju kursi, kurus studenti apgūst 3.studiju gadā*: Estētiskā ķirurģija un mezoterapija, Elektroprocedūras, Projektu izstrāde un vadība, Kosmētika un Inovācijas, Kosmētikas jaukšanas pamati, Mikropigmentācija, Fizioterapija, Brīvās izvēles priekšmets, Kvalifikācijas prakse.

*Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām, inovācijām nozarē un normatīvajiem aktiem.

Studiju noslēgumā Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studenti kārto Valsts noslēguma pārbaudījumu t.sk. tiek aizstāvēts Praktiski pētnieciskais kvalifikācijas darbs!

Tava karjera pēc Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas absolvēšanas:

• Tiksi iekļauts Ārstniecības personu reģistrā un varēsi strādāt medicīnas jomā.
• Iegūsi Latvijas Republikā un Starptautiski atzītu Skaistumkopšanas speciālista diplomu.
• Varēsi strādāt dažādos medicīnas centros un skaistumkopšanas salonos gan Latvijā, gan ārzemēs.
• Varēsi uzsākt savu uzņēmējdarbību skaistumkopšanas nozarē.
• Celt savu profesionalitātes līmeni piedaloties dažādos kursos, semināros un konferencēs.
• Turpināt mācības kādā citā augstākās izglītības iestādē.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika). Ar 1.līmeņa profesionālo augstāko vai augstāku medicīnisko izglītību - 2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

- Vidējā izglītība, CE - latviešu valodā un svešvalodā; vidējās izglītības atestāta / diploma atzīme nevienā no mācību priekšmetiem nav zemāka par 4 ballēm.
- vidējā vai augstākā profesionālā medicīniskā izglītība

Costs: 

1448 EUR semestrī. Var maksāt pa mēnešiem. Pieejamas atlaides (skat.mājas lapā) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 180 vai 120

Provider Information

Provider Name: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža"
Provider Contact Info: 

Graudu iela 68 (Biznesa augstskolas "Turība" kompleksa teritorijā), Rīga, LV-1058
26378425
info@kk.edu.lv
skk.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā