• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.

Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.

Course Information

På uddannelsen beskæftiger du dig med de aspekter, der indgår i en samarbejdssituation med et andet land - bl.a. virksomhedsøkonomi og marketing - samt lærer om det pågældende lands historie og kultur.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder og organisationer.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen sigter mod at uddanne dig til internationalt arbejde. Du får undervisning i virksomhedsøkonomi, afsætningsøkonomi og ledelse og lærer at tale og skrive et eller to sprog.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B. Desuden enten arabisk A, kinesisk A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A, afhængigt af det valgte sprog. Alle fag skal være bestået. Fransk udbydes ikke p.t., men her ville kravet være fransk fortsættersprog B/begyndersprog A.Bemærk: Vælger du uddannelsen med kinesisk, er der ikke krav om dansk A, da denne uddannelse er engelsksproget. Har du ikke kinesisk A, kan det opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen. Dette forlænger uddannelsen med 1 år.Vælger du uddannelsen med arabisk og ikke har faget på A-niveau, kan dette også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen. Dette forlænger uddannelsen med ½ år.Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Syddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)
Provider Contact Info: 

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course Locations

Reference Data

Course address:

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Alsion 2, 6400 Sønderborg

Course location information:

DK03