• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ergoterapeut

Ergoterapeut

Course Information

Uddannelsen giver dig et grundigt kendskab til sundhedsvidenskabelige fag som anatomi og fysiologi, men du lærer også at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag.Som færdiguddannet ergoterapeut har du kompetencer inden for flere felter. Du kan fx varetage stillinger, hvor du hjælper personer med bevægelseshandicap til at få en lettere dagligdag, fx ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller ved en særlig indretning af hjemmet.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På uddannelsen lærer du at udtænke kreative løsninger, som kan hjælpe mennesker, der er sygdomsramte eller har et handicap.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt dansk C, engelsk C og naturfag CAnden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B eller matematik B. Desuden samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Du skal derudover have 9 måneders erhvervserfaring.Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus - VIA UC (Ergo. Århus)
Provider Contact Info: 

Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Course Locations

Reference Data

Course address:

Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Parkvej 190, 4700 Næstved

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Sigurdsgade 26, 2200 København N

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Course location information:

DK03