• EQF Home Page Icon

Qualification: Erdésztechnikus

Erdésztechnikus

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • erdősítést végezni,
 • a munkavédelmi előírásokat betartani,
 • az erdei ökoszisztéma élő tényezőit feltárni,
 • termőhely-feltárást végezni,
 • szaporítóanyagot előállítani,
 • erdőművelési munkákat végezni,
 • erdővédelmi feladatokat ellátni,
 • fakitermelést végezni, irányítani,
 • egyéb erdőhasználati tevékenységet végezni,
 • erdőés fatömegbecslést végezni,
 • erdőgazdasági gépeket üzemeltetni és karbantartani,
 • területellenőrzést végezni,
 • vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat ellátni, szervezni,
 • az élőhely fejlesztéséről gondoskodni,
 • vadásztatni és vadásztatást szervezni,
 • vadgazdálkodási vadászati berendezéseket létesíteni és karbantartani,
 • vadtenyésztést, vadbefogást végezni,
 • vadkárelhárítási feladatokat ellátni és szervezni,
 • a vadászati, vadgazdálkodási technikai eszközöket karbantartani,
 • a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, és nyilvántartásokat vezetni,
 • természetvédelmi feladatokat ellátni.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 54-623-02

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding a specific qualification - mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge - mandatory entry requirement regarding pre-assessment