• EQF Home Page Icon

Qualification: Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4

Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4

Qualification Information

Erakorralise meditsiini tehnik on spetsialist, kelle tegevuse eesmärk on erakorralist abi vajavale patsiendile abi osutamine. Ta hindab ja jälgib patsiendi seisundit ning alustab esmase abi andmist patsiendile, assisteerib tervishoiutöötajaid ravi- ja diagnostilistel protseduuridel.
Erakorralise meditsiini tehnik rakendab erakorralises meditsiinis kasutatavat aparatuuri ja varustust.
Tal on üldised teadmised haigustest ja erakorralises meditsiinis kasutatavate ravimite omadustest, ravimvormidest ning oskab neid manustada tervishoiutöötaja kontrolli all.
Abi osutamisel oskab hinnata sündmusega või sündmuskohaga seotud ohte, abi osutamiseks vajalikke ressursse.
Erakorralise meditsiini tehnik võib iseseisvalt läbi viia esmase ülevaatuse, vabastada hingamisteed, osutada esmaabi, defibrilleerida täisautomaatse defibrillaatoriga, määrata glükoosi taset veres, kanüülida veeni ja alustada infusiooni ja hapniku manustamisega.
Oluline on erakorralise meditsiini tehniku töös tagada iseenda füüsiline võimekus.

Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 töötab kiirabis osaledes kiirabi osutamisel või töötab haigla erakorralise meditsiini osakonnas.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool