• EQF Home Page Icon

Qualification: epidemiológus szakember

epidemiológus szakember

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:

Az epidemiológus legyen képes:

- epidemiológiai vizsgálatokat igénylő problémák meghatározására;

- különböző típusú epidemiológiai vizsgálatok tervezésére;

- az epidemiológiai kutatáshoz szükséges adatok és információk beszerzésére;

- epidemiológiai vizsgálatok megszervezésére és lebonyolítására;

- epidemiológiai adatbázisok kezelésére;

- epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek elemzésére és értelmezésére;

- tudományos bizonyítékok kritikus és szisztematikus összegzésére;

- nemzetközi standardoknak megfelelő közlemények megírására;

- eredményeik és következtetéseik közérthető formában történő terjesztésére.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Az epidemiológus ismerje:

- az epidemiológia kialakulását, fejlődését;

- az epidemiológiai mutatókat;

- az epidemiológiai vizsgálatok formáit, hitelességük biztosításának módszereit;

- nemzetközi, elsősorban európai összehasonlításban a hazai népegészségügyi helyzetet;

- a legjelentősebb epidemiológiai és irodalmi adatbázisokat;

- az alap és a modern statisztikai módszereket;

- a legfontosabb fertőző és nem-fertőző betegségek epidemiológiáját;

- a kutatási projektek tervezésének és lebonyolításának módját.

 

Személyes adottságok:

Az epidemiológus rendelkezzen:

- jó problémafeltáró, megfigyelő, rendszerező és elemző készséggel;

- kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel.

Legyen képes csoportmunkára.

Legyen igénye a további szakmai életpályára kiterjedő továbbképzés és önképzés iránt.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az epidemiológus az egészségügy különböző intézményeiben – helyi, regionális és központi igazgatás, népegészségügyi szolgálat, egészségügyi ellátó intézmények, biztosítók – egészségstatisztikai adatokon elemzéseket végez, amelyek az egészségpolitika, valamint az egészségügyi tevékenységek, programok tervezéséhez, a folyamatok monitorozásához és eredményességük, hatásosságuk megítéléséhez kerülnek felhasználásra. Az epidemiológus egyetemi, akadémiai, ipari kutatóhelyeken epidemiológiai kutatásokat tervez, végez és elemez. Az epidemiológus a felsőoktatás keretében epidemiológiai és biostatisztikai ismereteket oktat.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Debreceni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Debreceni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education