• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Environmental Engineering

Environmental Engineering

Course Information

Būsimieji aplinkos inžinieriai studijuoja chemiją, fiziką, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, matematiką, teorinę mechaniką, informacines technologijas, medžiagų mechaniką, medžiagų mokslą, skysčių mechaniką, elektrotechniką, ekonomiką, termodinamiką ir šilumokaitą, vadybą, teisę, žmonių saugą, inžinerinę geologiją ir hidrogeologiją, aplinkos chemiją, inžinerinę hidrologiją ir hidrauliką, atmosferos apsaugą, vandenų apsaugą, atliekas ir jų tvarkymą, aplinkos informatiką, dirvožemio ir ekosistemų apsaugą ir kt.
Praktika būna dviejų etapų: pažintinė ir profesinės veiklos. Praktikos trukmė - 12 savaičių. Per ją tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka, mokomasi atlikti tyrimus ir jų rezultatus pritaikyti praktiškai.
Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinįjį išsilavinimą ir siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos bakalaurais.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Secondary

Credits: 

240

Provider Information

Provider Name: 
Vilnius Gediminas Technical University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-5-2745030 Provider email: rastine@vgtu.lt Provider URL: http://www.vgtu.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Bachelor of Environmental Engineering
Awarding body:

Vilnius Gediminas Technical University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-5-2745030 Provider email: rastine@vgtu.lt Provider URL: http://www.vgtu.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

Saulėtekio al. 11, Vilnius