• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Environment Protection Engineering

Environment Protection Engineering

Course Information

Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programoje studijuojama profesinė etika, profesinės kalbos kultūra, filosofija (arba sociologija), specialybės užsienio kalba, matematika, fizika, chemija, atmosferos apsauga, vandenų apsauga ir nuotekų valymo technologijos, atliekų tvarkymo technologijos, poveikio aplinkai vertinimas, darnus vystymasis ir taršos prevencija, aplinkos teisė, ekonomika ir vadyba bei kiti dalykai. Studentai turi galimybę pasirinkti, ką studijuoti: aplinkos mikrobiologiją ar biologinės įvairovės apsaugą, energetinių išteklių aplinkosaugą ar apželdinimą.
Studijų programoje numatytos dvi alternatyviai pasirenkamos specializacijos: aplinkos apsaugos technologijų specializacija (aplinkosauginių technologijų kūrimo principai ir projektavimas, aplinkos monitoringas ir fizinė tarša, gamtonauda, aplinka ir statiniai) ir aplinkos apsaugos organizavimo specializacija (aplinkos vadyba ir auditas, aplinkos ekonomika, verslo projektavimas).
Praktinių įgūdžių studentai įgyja pažintinės, aplinkosauginių dokumentų valdymo, technologinės, atsinaujinančių energijos šaltinių (arba apželdinimo, pasirinktinai) ir baigiamosios praktikų metu. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Secondary

Credits: 

180

Provider Information

Provider Name: 
Utena College
Provider Type: 
College
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-389-51615 Provider email: administracija@utenos-kolegija.lt Provider URL: http://www.utenos-kolegija.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Professional Bachelor of Environmental Engineering
Awarding body:

Utena College

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-389-51615 Provider email: administracija@utenos-kolegija.lt Provider URL: http://www.utenos-kolegija.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

Maironio g. 7, Utena