• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ensihoitaja (AMK)

Ensihoitaja (AMK)

Course Information

Ensihoitajaopinnot perustuvat monitieteelliseen tietoon, jossa hoitotieteellinen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tieto korostuvat. Sairaanhoitoa opiskellaan ensihoidon opintojen rinnalla koko koulutuksen ajan.

Opiskelu sisältää simulaatio- ja toimenpideharjoituksia sekä harjoittelua eri puolilla Suomea. Teoriaopiskelu tapahtuu enimmäkseen ohjatusti verkko-opintoina ja itsenäisesti. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Riittävä osaaminen varmistetaan mm. lääkehoito- ja tasokokeilla. Ensihoitotyössä ja ensihoidon opiskelussa tarvitaan hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Start Date: 
21.08.17
Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Ensihoitaja (AMK)
Qualification awarded description:

Oamkin ensihoitajakoulutuksessa opiskellaan sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntijaksi ja kehittäjäksi. Ensihoitaja (AMK):n erityisosaamista ovat hoitotasoinen ensihoito, eli valmius antaa tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella ja ensihoidon johtamisosaaminen. Pitkien välimatkojen vuoksi Pohjois-Suomen ensihoidossa korostuu myös potilaan tarkkailu ja hoito ambulanssikuljetuksen aikana. Ensihoitaja on vastuussa sekä potilaiden hoitamisesta että alaisuudessaan toimivien ambulanssien ja henkilöstön koordinoinnista ja ohjauksesta. Sairaanhoitajan perusosaaminen on osa ensihoitajan ammattitaitoa.

Ensihoitajalla on hyvä paineensietokyky, paljon tietoa ja taitoa sekä halu kehittyä koko ajan. Hän osaa tutkia äkillisesti sairastuneen ja vammapotilaan, määritellä työdiagnoosin, tehdä päätöksiä, käyttää ensihoidon hoito- ja viestintäteknologiaa sekä toteuttaa lääkehoitoa itsenäisesti tai hoito-ohjeeseen perustuen. Hoidon vaikutusten ennakointi ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ensihoitajan ammattitaitoon. Ensihoitaja toimii vaativissakin hoitotilanteissa maltillisesti ja potilasta kunnioittaen, samoin tehdessään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Työhön kuuluu myös potilaiden kiireetöntä tutkimista, hoidon tarpeen asiantuntija-arviointia, jatkohoidon suunnittelua ja ohjausta. Sairaanhoito-osaaminen on osa ensihoitajan ammattitaitoa.

Kaikessa ensihoitotyössä korostuvat potilasturvallisuus, tiimityö, johtaminen ja viranomaisyhteistyö. Potilasturvallisuuden perusta on luotettavaan tietoon perustuva toiminta- ja päätöksentekokyky kriittisissäkin tilanteissa. Ensihoitaja toimii työparin kanssa tai työryhmässä, jota ensihoitaja johtaa. Viranomaisyhteistyötä tehdään mm. hätäkeskuksen, sosiaalipäivystyksen ja pelastuspalvelun kanssa. Kaikki ensihoitotehtävät eivät ole kiireellisiä. Ensihoitajan työhön kuuluu myös potilaiden kiireetöntä tutkimista, hoidon tarpeen asiantuntija-arviointia, jatkohoidon suunnittelua ja ohjausta.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU