• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Enkeltfag og deluddannelser, Roskilde Universitet

Enkeltfag og deluddannelser, Roskilde Universitet

Course Information

Det er også muligt at følge enkeltfag under tompladsordningen, som giver dig mulighed for at søge ind på kurser på de ordinære studier. På den måde kan du tilpasse din efteruddannelse til dit specifikke behov for opkvalificering og viden.Enkeltfagene henvender sig til dig, der ønsker at gå i dybden med en faglig interesse, få opdateret faglig viden eller opnå yderligere kompetencer inden for et område.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Special target group:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
More Info: 

Roskilde Universitet udbyder en række enkeltfag og enkeltmoduler på deltid, som består af elementer fra universitetets diplom-, master-, bachelor- og kandidatuddannelser.

Duration Information: 

Enkeltfag og deluddannelser er tilrettelagt som deltidsuddannelse og varer fra 1-3 år.Forløbene vægter fra 30-90 ECTS pr. fag.

Costs: 

Der er deltagerbetaling på kurserne. Den samlede pris afhænger af antallet af ECTS-point, dvs. af kursets omfang.Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Provider Information

Provider Name: 
Roskilde Universitet (RUC)
Provider Contact Info: 

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course Locations

Reference Data

Course address:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01