• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Energetika (Energy Technology)

Energetika (Energy Technology)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Težišče študija je prvenstveno v dveh smereh: učinkovita raba energije in optimiranje obstoječih sistemov, tako na strani proizvodnje kot na strani uporabnikov; razvoj in vključevanje obnovljivih virov energije v energetski sistem (sončna energija, hidroenergija, geotermalna energija, energija vetra in bioenergija: predvsem lesna biomasa, bioplin, deponijski plin. Študenti bodo usposobljeni za vodenje najzahtevnejših energetskih sistemov in znanstvenoraziskovalnih projektov s strokovnega in znanstvenega področja ter razvili kritične refleksije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 45 ECTS točk. Opraviti morajo naslednje izpite iz predmetov magistrskega študijskega programa 2. stopnje: Operacijske raziskave, Optimiranje energetskih sistemov, Vzdrževanje sistemov I, Oskrba industrijskih objektov, Senzorski sistemi, Tehnika visokih napetosti in velikih tokov, Jedrske in sevalne naprave, Energetska tehnika in naprave v energetiki, Marketing in raziskava trga, Energetika in okolje, Energetska oskrba objektov, Neporušne jedrske preiskovalne metode.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh predhodnega študija: povprečna ocena brez zaključnega dela (80 %). Če zaključno delo ni del predhodnega študija, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Energetika upošteva povprečna ocena študija – 100 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh predhodnega študija: ocena zaključnega dela (20 %).
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (Faculty of Energy Technology)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fe@uni-mb.si
Spletni naslov: www.fe.um.si
Telefon: (+386) 07 6202 210

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 062A, Velenje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Hočevarjev trg 001, Krško

Course location information:

Slovenija