• EQF Home Page Icon

Qualification: Employee at fishery business

Employee at fishery business

Qualification Information

- Žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti privačiose bei visuomeninėse akvakultūros įmonėse bei žuvininkystės ūkiuose ar steigiant žuvininkystės srities įmonę.
- Asmuo, įgijęs žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją, turi:
- - žinoti pramoninių bei mažų akvakultūros įmonių veiklos organizavimo, technologinių procesų diegimo ir jų valdymo principus.
- gebėti formuoti, prižiūrėti ir eksploatuoti veislinius vandens gyvūnus, auginti įveisiamąją medžiagą bei prekinę produkciją, parinkti ir pritaikyti techninės, technologinės žuvivaisos, žuvų auginimo ir žuvininkystės priemones, parinkti, komplektuoti, valdyti ir prižiūrėti uždarųjų apytakinių sistemų įrangą ir įrengimus, dirbtiniu būdu veisti žuvis, inkubuoti ikrus, laikyti bei paauginti lervutes, pritaikyti ir valdyti įrangą, prietaisus, vykdyti jų priežiūrą ir aptarnavimą, veisti ir auginti žuvų jauniklius ir prekinio dydžio žuvis, taikant įvairias auginimo technologijas ir įrengimus, šerti žuvis, ruošti ir parinkti pašarus, taikyti šėrimo technologijas ir parinkti šėrimo įrangą, pervežti (pergabenti) gyvas žuvis, pritaikant ir valdant tam skirtą technologinę įrangą bei prietaisus.
- mokėti atpažinti, tirti, prižiūrėti auginamas žuvis, vykdyti susirgimų diagnostiką ir taikyti profilaktines bei gydomąsias priemones, kontroliuoti ir valdyti vandens kokybę (hiodrochemiją), sudaryti optimalias gyvenimo bei augimo sąlygas auginamoms žuvims ir gyvūnams, sisteminti, apdoroti ir analizuoti duomenis.
- - gebėti auginti ir veisti žuvis tvenkiniuose, eksploatuoti ir prižiūrėti žuvininkystės hidrotechninius statinius, žuvivaisos ir žuvų auginimo įrengimus ir technines priemones.
- Pasirenkamieji moduliai suteiks papildomas kompetencijas, kurios įgalins:
- - kurti rekreacinės žuvininkystės paslaugas ir teikti jas vartotojui.
- - atlikti pirminį žuvies apdirbimą ir aptarnauti apdirbimo technologinius įrengimus.
- - valdyti ir prižiūrėti vidaus vandenų mažuosius laivus ir žvejybines valtis.
- Žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, kuriose įkurti Žuvininkystės sektoriniai praktinio mokymo centrai.
Žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikacijai įgyti reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
- Įgiję Žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti privačiose bei visuomeninėse akvakultūros įmonėse bei žuvininkystės ūkiuose ar steigti savo žuvininkystės srities įmonę.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Silute Agricultural School

Awarding body contact info: