• EQF Home Page Icon

Qualification: emelt szintű bibliaoktató

emelt szintű bibliaoktató

Qualification Information

Elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés speciálisan az úgynevezett Biblikumok területén bővíti és mélyíti az ismereteket. A képzésben résztvevő bölcsészek történelmi, irodalomtörténeti, filozófiai, eszmetörténeti képzettsége és műveltsége kiegészül magas szintű bibliaismereti tájékozottsággal, illetve a keresztény vallás alapeszméinek és ezek hatástörténetének a bölcsészeti/vallástudományi megközelítésű ismeretével. Teológusok számára is többletet nyújt ez a képzés, mivel az általános teológusképzésben a Biblikumok csupán a teológiai diszciplínák egyik ágazatát jelentik a rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai diszciplínák mellett.

Posztmodern korunkban jellemző a vallási érdeklődés megélénkülése, és egyben a vallási kínálat sokszínűsége, a vallási szinkretizmus sokféle változatban való megjelenése. Szükség van olyan szakképzettségű bölcsészekre és teológusokra, akik az eredeti forrásig visszamenően ismerik a keresztény/bibliai alapeszméket, valamint ezek hatástörténetét, átalakulásaikat a korszakok változásában, illetve a különböző kultúrákkal való találkozás nyomán.

                                

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés során szerezhető ismeretek: a bibliai iratok értelmezésével kapcsolatos hermeneutikai irányzatok számbavétele, egyes iratok és szövegrészek elemzése nyelvi és kortörténeti információkkal, továbbá a bibliai eszmék hatástörténetével kapcsolatos tematikák, beleértve a bibliai történetek, motívumok és eszmék megjelenését a művészetek területén is.

 

Személyes adottságok, készségek:

­   összefüggéseket átlátó, rendszerező gondolkodásra való készség;

­   szövegelemző készség;

­   esztétikai érzék;

­   jó kommunikációs készség;

­   toleranciára való készség, illetve a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása iránti elkötelezettség.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók alkalmasak: oktatói, kulturális és publicisztikával kapcsolatos munkakörök felkészültebb betöltésére, illetve adott területükön specialistái lehetnek a keresztény alapeszmékkel, valamint a Biblia és a művelődéstörténet kapcsolataival foglalkozó irodalmi munkának és oktatásnak

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Sola Scriptura Teológiai Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education