• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Elektrotehnika (Electrical Engineering)

Elektrotehnika (Electrical Engineering)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program omogoča poglobljen študij s področij avtomatike in robotike, elektronike, močnostne elektrotehnike, telekomunikacij in mehatronike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 35 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje s področja elektrotehnike. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi Komisija za študijske zadeve fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil).
MERILO ZA OMEJITEV: Zaključna ocena študija (20 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena, doseženi pri izbirnem izpitu s področja elektrotehnike (80 %). Pri izbirnem izpitu lahko kandidat do 50 % ocene nadomesti z oceno svojega dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.
MERILO ZA OMEJITEV: Dosedanje znanstveno in strokovno delo na področju študijskega programa.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 in se kandidatu lahko prizna ob vpisu 60 ECTS.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije in se kandidatu ob vpisu lahko prizna 60 ECTS.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: feri@uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.feri.um.si
Telefon: (+386) 02 220 7000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija