• EQF Home Page Icon

Qualification: elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök

elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök

Qualification Information

A képzés célja:
A képzés során a hallgatók az alapvető matematikai és informatikai ismereteken túlmenően megismerik az elektronikus kereskedelem alapvető gazdasági és pénzügyi folyamatait, szabványait, és az elektronikus kereskedelemben alkalmazott szabványokat és rendszer-architektúrákat. Jártasságot szereznek a vállalatközi és a fogyasztói kereskedelem ügyviteli- és logisztikai folyamatainak tervezésében és az ezek támogatására szolgáló alkalmazási rendszerek tervezésében, illetve kiválasztásában és működtetésében. Az ismeretanyag birtokában, a gyakorlati képzés és önálló feladatmegoldás során, az elektronikus kereskedelmi szakmérnökök képessé válnak a különböző elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos informatikai feladatok irányítására és végrehajtására, megtalálják a legjobb megoldásokat és alkalmazzák a leginkább megfelelő komponenseket és alkalmazási rendszereket.
Az elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnökök a vállalatközi- és a fogyasztói elektronikus kereskedelmi rendszerek, illetve az ezekhez kapcsolódó banki rendszerek tervezésében, fejlesztésében és működtetésében hasznosíthatják tudásukat. A magyar- és multinacionális cégeknek a versenyképesség megteremtése, illetve megőrzése miatt olyan szakemberekre van szüksége, akik az üzleti folyamatok és az informatikai megoldások ismerete mellett jártasak az adatvédelemben, digitális autentikációban, adatbányászatban, illetve a nagy, elektronikus üzleti rendszerek bevezetésében és kezelésében.
     A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– Nyitottság, az informatikai kérdések és a gazdasági folyamatok iránti érdeklődés,
– Intuíció, tanulási készség és rugalmasság,
– Problémafelismerő készség, információk rendszerezésének képessége,
– Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, együttműködésre,
– Kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség.
     Az elektronikus kereskedelmi képzés során megszerezhető kompetenciák:
A jelenlegi informatikai munkaerőpiacon folyamatosan növekszik az igény az üzleti alkalmazási rendszerek fejlesztésében a magasan képzett, informatikai és gazdasági alapismeretekkel egyaránt rendelkező, a szakma-specifikus alkalmazási igények átlátására képes és ezen igények kielégítésére alkalmas, korszerű informatikai- és szoftver ismeretek birtokában lévő szakemberek iránt. Erre készít fel az elektronikus kereskedelem informatikai szakmérnökök képzése, amely alkalmassá teszi a hallgatókat a:
– A vállalatközi elektronikus kereskedelmi megoldások (elektronikus piaci rendszerek, logisztikai rendszerek, beszerzési- és értékesítési rendszerek, stb.) tervezésére, fejlesztésére, bevezetésére és üzemeltetésére (ez speciális, a kereskedelmi folyamatokra és az informatikai megoldásokra egyaránt kiterjedő ismereteket igényel);
– A fogyasztói elektronikus kereskedelmi rendszerek (webáruházak, stb.) és háttér-rendszereinek (raktári és készletgazdálkodási rendszerek), valamint logisztikai rendszerek tervezésére, vagy kiválasztására, kidolgozására és bevezetésére, működtetésére,
– Az államigazgatási rendszerek fejlesztésére és alkalmazására (az e-kormányzati rendszerek a kereskedelmi rendszerekhez hasonló informatikai alapokra épülnek, de alkalmazásukhoz eltérő szakterületi ismeretanyagra van szükség).
     A képzés során megszerezhető ismeretek:
Alapismeretek:
– Matematikai, statisztikai és informatikai alapismeretek,
– Szoftver rendszerek tervezésének, fejlesztésének alapjai,
– Az elektronikus kereskedelem alapjai.
Az elektronikus kereskedelem elmélete és gyakorlata:
– Informatikai eszközök: adatbázis rendszerek, adatbányászat, számítógép-hálózatok, internetes távközlés,
– Az elektronikus kereskedelem gazdasági, üzleti, készletgazdálkodási, és logisztikai folyamatai,
– Az elektronikus kereskedelem rendszerei, eszközei, szabványai és módszerei,
– Elektronikus piacterek, vállalatközi kapcsolatok, folyamat- és rendszerintegráció
– Fogyasztói elektronikus kereskedelem, web-áruházak, katalógusrendszerek, fizetési rendszerek és szabványaik,
– Banki- és pénzügyi folyamatok és rendszerek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education