• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Elektronika

Elektronika

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa:
izobraziti inženirje elektronike za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, načrtovanje in izvedbo preprostejših elektronskih in elektroenergetskih naprav ter krmilnih sistemov z uporabo ustreznih metod in postopkov,
oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
usposobiti študente za kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: vss@sc-nm.si
Spletni naslov: http://www.ecnm.si/
Telefon: (+386) 07 393 21 82

Course Locations

Reference Data

Course address:

Šegova ulica 112
8000, Novo mesto

Course location information:

Slovenija