• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Elektroenergetika

Elektroenergetika

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa:
izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim znanjem in praktično-uporabnim znanjem za delo v elektroenergetiki,
oblikovanje samozavesti, kreativnosti in odločnosti pri poslovnih odločitvah in reševanju strokovnih problemov,
usposabljanje študentov za spremljanje stroke, uporabo strokovne literature in vseživljenjsko učenje,
samostojen razvoj poklicnih znanj, spretnosti in profesionalnosti,
oblikovanje odgovornega odnosa do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: vss@sckr.si
Spletni naslov: http://www.sckr.si/tsc/vss/
Telefon: (+386) 04 280 40 42

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kidričeva 55
4000, Kranj

Course location information:

Slovenija