• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ekotehnoloģijas - Prof. mag. studijas

Ekotehnoloģijas - Prof. mag. studijas

Course Information

Studiju programmas apakšvirzieni

• Vides ekonomika
• Vides psiholoģija un veselība
• Vides tehnoloģijas

Programmas saturs

Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģijas un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Interdisciplinārā vides ekonomika; Sociālantropoloģija vides studijās; Postmodernā vides psiholoģija; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadīšana un ekoinovācijas; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides zinību pētniecības metodoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās

Vides ekonomika: Klimata pārmaiņu ekonomika; Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums; Vides vērtību nometārā vērtēšana; Vides grāmatvedība
Vides psiholoģija un veselība: Reklāmpsiholoģija ilgtspējīgai attīstībai; Veselības psiholoģija; Kurortoloģija; Vides dizains un ainavu arhitektūra

Vides tehnoloģijas: Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas; Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums; Komunālās saimniecības inženierija; Ilgtspējīgas infrastruktūras apsaimniekošana

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves
• strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā
• nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultāciju uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā
• turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1 gads un 6 mēneši

Access requirements: 

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (iegūta 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija (sociālās, vides, dabas vai inženierzinātnes) vai cita 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze vides pārvaldības vai vides inženierijas jomā. Iestājpārbaudījums: 1)Rakstisks pārbaudījums par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu (klātienē līdz 3 lpp.) 2) Pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 2340 EUR gadā (studijas latviešu valodā); par maksu - 2800 EUR gadā (studijas angļu valodā) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90 - 135

Provider Information

Provider Name: 
Liepājas Universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
63423568 (rektorāts); 63426249 (studiju daļa)
liepu@liepu.lv
www.liepu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs vides zinībās