• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
vrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave;
načrtovanje projektov z ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo;
načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v podjetju;
izračunavanje osnovnih kazalcev uspešnosti poslovanja podjetja in osnovnih statističnih kazalcev ter razumevanja njihove uporabe pri analizi gospodarskih pojavov;
ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države;
razvijanje delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve gospodarskih družb;
izvajanje trženjskih aktivnosti;
uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: trgovec, administrator ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ss-giko.lj@guest.arnes.si
Spletni naslov: https://www.gssk.si/
Telefon: (+386) 01 895 12 67

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 12
1330, Kočevje

Course location information:

Slovenija