• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ekonomske in poslovne vede (Economic and Business Sciences)

Ekonomske in poslovne vede (Economic and Business Sciences)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti pridobijo najsodobnejša ekonomska znanja in ustrezne metodologije, ki jim omogočajo odkrivanje lastnih izvirnih, raziskovalnih potencialov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, in pred tem končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je kandidat opravil študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk, in sicer predmete programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede: dva temeljna predmeta programa, dva temeljna predmeta usmeritve, dva izbirna predmeta usmeritve.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004; ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 ECTS. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo odloča Komisija za študijske zadeve EPF.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije; ob vpisu se kandidatom prizna 60 ECTS. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija, vključno z oceno diplomskega dela (30 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (ustni izpit; 70 %).
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je na študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v študijskem programu 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo
že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (Faculty of Economics and Business)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: epf@um.si
Spletni naslov: http://www.epf.um.si
Telefon: (+386) 02 22 90 000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slomškova ulica 033, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Dečkova cesta 001, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Razlagova ulica 014, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 033, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Titov trg 002, Velenje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Vegova ulica 004, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Novi trg 005, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Koroška ulica 011, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija