• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ekonomske in poslovne vede (Economic and Business Sciences)

Ekonomske in poslovne vede (Economic and Business Sciences)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program s pomočjo najsodobnejših dognanj razvija vodstvene in analitske sposobnosti študenta in ga usposobi za učinkovito strokovno vodenje podjetij in drugih organizacij. ?Podiplomski študijski program je naravnan raziskovalno. Študente usmerja k poglobljenemu in raziskovalno podprtemu reševanju ekonomskih in poslovnih problemov na področju izbrane študijske usmeritve. Študij zagotavlja potrebno strokovno usposobljenost za delo v gospodarski praksi, praviloma na najzahtevnejših strokovnih, analitskih, raziskovalnih in tudi menedžerskih položajih. Že na začetku študija pridobijo študenti temeljna metodološka znanja, ki jih bodo potrebovali za znanstveno preučevanje in reševanje ekonomskih in poslovnih problemov. Študijske usmeritve: Ekonomija; Finance in bančništvo; Management informatike in elektronskega poslovanja; Management, organizacija in človeški viri; Management marketinga; Mednarodna poslovna ekonomija; Podjetništvo in inoviranje; Računovodstvo, revizija in davščine; Strateški in projektni management. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen specialistični študijski program po visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki NE spadajo na strokovna področja: družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3). Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve UM EPF.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki NE spadajo na strokovna področja družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3), če je kandidat pred vpisom v magistrski študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk (ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in inform acijskih rešitev (10 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki NE spadajo med družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v 2. letnik, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve UM EPF.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja medicine (721), farmacije in lekarništva (727), računalništva (48) ali tehnike (52), če je kandidat pred vpisom v magistrski študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk (ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in inform acijskih rešitev (10 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja računalništvo (48) ali tehnika (52), če je kandidat pred vpisom v magistrski študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk (ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in inform acijskih rešitev (10 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki NE spadajo na strokovna področja družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3), če je kandidat pred vpisom v magistrski študijski program opravil dodatne študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 39 kreditnih točk po ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove ekonomije (6 ECT S) in Osnove organizacije in managementa (6 ECTS), Osnove poslovne informatike ( 5 ECTS), Osnove marketinga (5 ECTS), Osnove računovodstva (5 ECTS) in Osnove finančnega poslovanja (6 ECTS), Ekonomika podjetja (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja, če je kandidat pred vpisom v študijskih program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk (ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja, ki po KLASIUS klasifikaciji NE spada v strokovna področja poslovnih, pravnih in pravnih ved (3), če je kandidat pred vpisom v študijskih program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk (ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje s področja medicine (721), farmacije in lekarništva (727), računalništva (48) ali tehnike (52), če je kandidat pred vpisom v študijskih program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk (ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje s strokovnega področja računalništvo (48) ali tehnika (52), če je kandidat pred vpisom v študijskih program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk (ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v 2. letnik, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve UM EPF.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen specialistični študijski program po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve UM EPF.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki po KLASIUS klasifikaciji NE spadajo v strokovna področja poslovnih, pravnih in pravnih ved (3), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 39 kreditnih točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove ekonomije (6 ECTS) in Osnove organizacije in managementa (6 ECTS), Osnove poslovne informatike (5 ECTS), Osnove marketinga (5 ECTS), Osnove računovodstva (5 ECTS) in Osnove finančnega poslovanja (6 ECTS), Ekonomika podjetja (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja računalništva (48) ali tehnike (52). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v 2. letnik, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve UM EPF.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen enovit magistrski študijski program s področja medicine (721) ali farmacije in lekarništva (727).
Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali tujini, se lahko kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v 2. letnik, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve UM EPF.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje s strokovnega področja hotelirstva in storitev (811) in področja potovanja, turizem, prosti čas (812), če je kandidat pred vpisom v študijskih program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk (ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visoko

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (Faculty of Economics and Business)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: epf@um.si
Spletni naslov: http://www.epf.um.si
Telefon: (+386) 02 22 90 000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister ekonomskih in poslovnih ved - magistrica ekonomskih in poslovnih ved
Other Qualification Awarded Term:

mag. ekon. in posl. ved

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slomškova ulica 033, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Dečkova cesta 001, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Razlagova ulica 014, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 033, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Titov trg 002, Velenje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Vegova ulica 004, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Novi trg 005, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Koroška ulica 011, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija