• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ekonomist

Ekonomist

Course Information

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste:
z dovolj širokim in poglobljenim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem,
z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva,
s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov,
ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja, bančništvo, zavarovalništvo, poštno poslovanje, poslovanje z nepremičninami, poslovna logistika in poštni promet,
s strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike, poštnega prometa in poslovanja z nepremičninami.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študijski program ekonomist se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
DOBA Evropsko poslovno izobraževalno središče, Višja strokovna šola Maribor
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: visja@doba.si
Spletni naslov: http://www.visja.doba.si
Telefon: (+386) 02 228 38 76

Course Locations

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 1
2000, Maribor

Course location information:

Slovenija