• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ekonomija in finance (Economics and Finance)

Ekonomija in finance (Economics and Finance)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je izobraziti in usposobiti študente za razumevanje širšega gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacijo teoretičnih znanj s področja ekonomije in financ, samostojno raziskovalno-razvojno in strokovno delo, kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti: Uvod v ekonomijo, Osnove računovodstva in Osnove poslovnih financ.
POGOJ ZA VPIS: Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ članice univerze omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj idr.).
POGOJ ZA VPIS: Diploma študijskega programa 1. stopnje s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.
POGOJ ZA VPIS: Diploma študijskega programa 1. stopnje z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti: Uvod v ekonomijo, Osnove računovodstva in Osnove poslovnih financ.
POGOJ ZA VPIS: Diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.
POGOJ ZA VPIS: Diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti: Uvod v ekonomijo, Osnove računovodstva in Osnove poslovnih financ.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena predhodnega študija.
POGOJ ZA PREHOD: Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Ekonomija in finance,
- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
MERILO ZA PREHOD: Povprečna ocena predhodnega študija.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (Faculty of Management)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fm-kp.si
Spletni naslov: http://www.fm-kp.si/
Telefon: (+386) 05 610 20 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister ekonomije - magistrica ekonomije
Other Qualification Awarded Term:

mag. ekon.

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 005A, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica tolminskih puntarjev 004, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001A, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 005, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 004, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija