• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ekonomija (Economics)

Ekonomija (Economics)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomant pridobi veščine in znanja za uspešno strokovno delovanje na ključnih položajih v gospodarstvu ali pri oblikovanju ekonomske politike države. Nauči se uporabljati kompleksna analitična orodja, ki vam bodo omogočila celovito analizo problema v nekem okolju, saj bo z ekonomskimi modeli (teorijo), obsežnim poznavanjem empiričnih dognanj in obsežnim naborom analitičnih in programskih orodij sposoben pravilno analizirati podatke in na podlagi podatkov napovedovati, oblikovati različne scenarije in strategije, oceniti tveganja in sprejeti ustrezne odločitve. To so znanja in veščine, ki jih potrebujejo posamezniki, da lahko delujejo na vodilnih mestih v gospodarstvu in pri vodenju države. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan pred-bolonjski študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij.
POGOJ ZA VPIS: Končan pred-bolonjski študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan pred-bolonjski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu Ekonomske fakultete (30%).
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti ekonomskih in poslovnih področij (usmeritev) s predhodno končano staro štiriletno univerzitetno izobrazbo, lahko študij nadaljujejo na izbranem programu, in sicer morajo za dokončanje opraviti pet predmetov (en predmet tipa 9, dva predmeta tipa 10, en predmet tipa 11, predmet Razvoj poslovnih spretnosti 2 na poslovnih programih oz. predmet Razvoj spretnosti 2 na ekonomskih programih) in magistrsko delo.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75% vsebinsko skladati z vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. Za študente iz sorodnih usmeritev, ki dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete programa, ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora napisati tudi magistrsko delo. Predmete omenjena Komisija določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ef.uni-lj.si
Spletni naslov: www.ef.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 5892 400

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister ekonomskih ved - magistrica ekonomskih ved
Other Qualification Awarded Term:

mag. ekon. ved

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 002, Postojna

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Škalska cesta 007, Slovenske Konjice

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg svobode 011A, Trbovlje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Dalmatinova ulica 008, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 017, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 002, Trebnje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mestni trg 002, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 001, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija