• EQF Home Page Icon

Qualification: egészségtudományi szakfordító-tolmács angol nyelvből és magyar nyelvből

egészségtudományi szakfordító-tolmács angol nyelvből és magyar nyelvből

Qualification Information

a) a szakképzés során szerezhető ismeretek:

- angol nyelvi felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek,

- kontrasztív országismeret,

- Európai Uniós ismeretek,

- egészségtudományi terminológiai ismeretek,

- egészségtudományi műfaji és szövegtani ismeretek,

- magyar nyelvhelyességi ismeretek,

- számítógéppel támogatott fordítási ismeretek,

- elméleti és gyakorlati egészségtudományi fordítási ismeretek,

- elméleti és gyakorlati egészségtudományi tolmácsolási ismeretek.

b) a szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:

- angol nyelvű egészségtudományi szakszövegek magyar nyelvre történő fordítására,

- magyar nyelvű egészségtudományi szakszövegek angol nyelvre történő fordítására,

- angol nyelvű egészségtudományi szakszövegek magyar nyelvre történő tolmácsolására,

- magyar nyelvű egészségtudományi szakszövegek angol nyelvre történő tolmácsolására.

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

- kreativitás, precizitás és módszeresség,

- jó memória, információ-feldolgozási képesség,

- jó kommunikációs készség,

- igény az elmélyült és minőségi munkára,

- a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás,

- nyitottság, tolerancia, elfogadó attitűd,

- önismeret,

- kritikai szemlélet.

A képzés célja orvostudományi, gyógyszerésztudományi vagy egészségtudományi szakterület alap vagy mester szakain végzettséget szerzett szakemberek angol szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzése. Olyan egészségügyi szakemberek képzése, akik – Magyarország EU tagságát figyelembe véve – képesek a szakmájukban magas szinten ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát angolról magyarra és magyarról angol nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország egészségügyi, társadalmi és kulturális életében valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és tudatosan alkalmazzák a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education