• EQF Home Page Icon

Qualification: egészségfejlesztő-wellness terapeuta

egészségfejlesztő-wellness terapeuta

Qualification Information

A képzés célja olyan felsőfokú egészségfejlesztő-wellness terapeuták képzése, akik naprakész wellness ismereteik birtokában képesek egészségmegőrző, egészségfejlesztő és wellness szolgáltatást nyújtó intézményekben a kliens szükségleteire alapozva egészségfejlesztő-wellness terápiás tevékenység végzésére. Az egészségfejlesztő-wellness terapeuta életmód, szépségápolási és táplálkozási tanácsadással, egészségfejlesztő turisztikai, sport és rekreációs programok szervezésével, lebonyolításával, illetve egyéb, a kliens egészségét szolgáló tevékenységekkel (masszázstechnikák, stresszoldó-technikák, környezeti terápia, balneo-, hidroterápia, alternatív mozgásterápiák) képes a kliensek egészségi állapotát javítani.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 

Mozgástani, elektro-, balneo-, hidro- és klímaterápiás, masszázstechnikai szakismereteik alapján képesek

 •  ismertetni a fizikai igénybevétel élettani hatásait, ismertetni a tartós munkavégzésből, ismétlődő vagy statikus mozgásszervi túlterhelésből adódó bántalmakat és azok elkerülési lehetőségeit;
 • az egyoldalú terhelést kompenzáló gyakorlatsorok összeállítására;
 • ismertetni és alkalmazni a kondicionális képességek fejlesztésének módszereit, az erő, gyorsaság, állóképesség és hajlékonyság fejlesztésének szempontjából;
 • ismertetni és alkalmazni a stretching technikákat;
 • ismertetni a kardiorespiratórikus adaptáció alapjait, indikációit és kontraindikációit;
 • alkalmazni a kardiofittnesst szolgáló legfontosabb gyakorlatokat;
 • megfelelő módszerekkel a rossz testtartást és a hibás mozgást javítani;
 • ismertetni a masszás technikák élettani alapjait, hatásmechanizmusát, a módszerek felosztását, a masszázs alkalmazásának szabályait;
 • ismertetni az elektro-, balneo-, hidro- és klímaterápia élettani hatásait, alkalmazásának szabályait;
 • ismertetni a rekreáció körébe tartozó sportok alapjait;
 • ismertetni az alternatív mozgásterápia legfontosabb összetevőit, azok egészségfejlesztő hatásait;
 • aquafitness, hydrobic körébe tartozó gyakorlatok levezetésére;
 • alkalmazni a relaxációs technikák alapgyakorlatait.

 

Életmód-tanácsadási és természetgyógyászati szakismereteik alapján képesek

 • ismertetni az egészséges életmód alappilléreit;
 • ismertetni és alkalmazni az egészségfejlesztés bázis módszereit, a táplálkozástan, fitoterápia, környezeti terápia területén;
 • individuális egészségfejlesztési terv készítésére;
 • életmód tanácsadás kivitelezésére;
 • ismertetni az egyes keleti gyógyászati irányzatok legfontosabb alapelveit, módszereit, alkalmazási lehetőségeit a wellness területén;
 • a kliens számára keleti természetgyógyászatra épülő egészségmegőrző, -fejlesztő alternatívákat kínálni.

 

Táplálkozási szakismereteik alapján képesek

 • ismertetni az egészséges táplálkozás alapelveit, a táplálékok természetes összetevőit, azok táplálkozás- élettani vonzatait, az ételkészítés technológiai alapjait;
 • a kliens számára egyénre szabott táplálkozási ajánlásokat tenni;
 • ismertetni az egyes nemzeti konyhák jellegzetességeit, az egyes vallások táplálkozási előírásait;
 • ismertetni a legfontosabb táplálkozási rendszerek előnyeit, hátrányait, javallatait;
 • ismertetni a legfontosabb betegségek diétáit;
 • ismertetni a reformtáplálkozás irányzatait, legjellemzőbb ételeit, italait.

 

Szépségápolási ismereteik alapján képesek

 • ismertetni a szépség fogalmát, komponenseit, a bőr működését, ápolását;
 • egyénre szabott bőrápolási és testápolási ajánlást készíteni és ajánlani;
 • felismerni a kliens zavaró szépséghibákat, ismerni azok megoldási alternatíváit;
 • ismertetni a leggyakrabban előforduló bőrbetegségek okait, megelőzési lehetőségeit, terápiáját;
 • a kliens egyéniségének megfelelő stílusbeli ajánlásokat tenni.

 

Turisztikai, egészségturisztikai ismereteik alapján képesek

 • ismertetni a turizmus rendszerét, kölcsönhatását a környezetét alkotó rendszerekkel;
 • bemutatni a gyógy- és wellness turizmus sajátosságait;
 • ismertetni a különböző gyógyhelyek, gyógy- és termálvizek fajtáit, fellelhetőségét Magyarországon;
 • programok, rendezvények megtervezésében, előkészítésében, levezetésében részt venni;
 • alkalmazni szállodamarketing és-menedzsment ismereteit.

  

Személyes adottságok:

 • kiváló kommunikációs készség;
 • magas szintű empátia készség;
 • jó szervezőkészség;
 • tolerancia, megértés, elfogadás.

  

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 •  egészségmegőrző, egészségfejlesztő és wellness szolgáltatást nyújtó intézményekben egészségfejlesztő-wellness terápia végzése;
 • szervezett és egyéni keretek között életmód, szépségápolási és táplálkozási tanácsadás folytatása;
 • egyes wellness terápiák kivitelezése;
 • egészségfejlesztő turisztikai, sport- és rekreációs programok szervezése, lebonyolítása;
 • a kliens egészségi állapotának felmérése;
 • egyénre szabott egészségmegőrző/fejlesztő program összeállítása;
 • kliensek irányítása;
 • különböző egészséget szolgáló tevékenységekkel egészségi állapotok megváltoztatása, javítása.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pécsi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pécsi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education