• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Edukacija in menedžment v zdravstvu (Education and Management in Health Care)

Edukacija in menedžment v zdravstvu (Education and Management in Health Care)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študijski program prvi program 3. stopnje v Sloveniji, ki je namenjen predvsem razvoju kariere diplomiranih medicinskih sester in drugih strokovnih kadrov v zdravstvu. Je interdisciplinarna nadgradnja študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega ter magistrskega programa vzgoja in menedžment v zdravstvu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij).
POGOJ ZA VPIS: Končan znanstveni magisterij (ob vpisu se priznajo obveznosti v obsegu najmanj 60 KT).
POGOJ ZA VPIS: Končana specializacija po končanem študijskem programu za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe (ob vpisu se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 30-60 KT po presoji komisije za doktorski študij).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (pred uvedbo bolonjske reforme – 240 KT).
POGOJ ZA VPIS: Končana specializacija po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ob vpisu se priznajo obveznosti v obsegu najmanj 60 KT).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri študiju glede na vpisne pogoje – 50 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Raziskovalno delo kandidata – 30 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Aktivno znanje enega od svetovnih jezikov – 10 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Presoja vodje doktorskega študija po opravljenem intervjuju s kandidatom – 10 %.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (University of Novo mesto Faculty of health sciences )
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fzv.nm@guest.arnes.si
Spletni naslov: htto://fzv.uni-nm.si
Telefon: (+386) 07/ 393 00 19

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vodovodna cesta 100, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Na Loko 002, Novo mesto

Course location information:

Slovenija