• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Educology of Law

Educology of Law

Course Information

1. Tikslai
Parengti edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, gebančius dėstyti teisės pagrindus mokyklose bei vykdyti visuomenės ir įvairių socialinių grupių teisinį švietimą.

2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems
Tos pačios studijų krypties (edukologijos) ne žemesnis nei bakalauro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilygstantis universitetinis išsilavinimas.

3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos
Nėra.
4. Studijų kalba - lietuvių.

5. Anotacija (skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais)
" Mokslinis tiriamasis darbas (9);
" Dorovinio ir teisinio ugdymo sąveika (3);
" Edukologinių tyrimų metodologija (3);
" Hodegetika (3);
" Konstitucinė teisė (3);
" Nuolatinio mokymosi kokybės vertinimas (3);
" Švietimo politika (3);
" Teisės pagrindai (3);
" Teisės psichologija (3);
" Vertybinis ugdymas (3);
" Civilinė ir darbo teisė (2);
" Tarptautinė žmogaus teisių apsauga (2).

6. Praktika (skliausteliuose - apimtis kreditais)
Praktika mokyklose (5).
Teisės edukologijos mokomoji-tiriamoji praktika yra studijų proceso dalis. Praktikos paskirtis: sudaryti sąlygas būsimam teisės edukologui įgyti praktinei teisinio švietimo veiklai reikalingos patirties, gebėjimų ir įgūdžių vadovaujant patyrusiems specialistams.

7. Studijų pabaiga
Magistro baigiamasis darbas - 15 kreditų. Baigiamajam ir moksliniam tiriamajam darbui per
visą studijų laikotarpį skirta 24 kreditai.

Anotaciją parengė
Lektorė dr. Brigita Kairienė

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education, Minimum qualification - Bachelor of Educology

Credits: 

90

Provider Information

Provider Name: 
Mykolas Romeris University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Master of Educology
Awarding body:

Mykolas Romeris University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 20